Shop Mobile More Submit  Join Login
Thai Viet by mirromiro Thai Viet by mirromiro
Shota loli mode on :iconnbplz:
Add a Comment:
 
:iconji-chi98:
ji-chi98 Featured By Owner Aug 2, 2013  Student Artist
mắt Thái Lan nhìn như lé ấy :iconmingplz: vẽ vai rộng ra vs cái tay dài ra thì đẹp hơn
Tỉ lệ đầu vs người không cân xứng cho lắm 
Reply
:iconmirromiro:
mirromiro Featured By Owner Aug 2, 2013
The a :icongodwhyplz:
Reply
:iconji-chi98:
ji-chi98 Featured By Owner Aug 2, 2013  Student Artist
ừ, đây là bức nhiều lỗi nhất mà tui thấy của bà
nhất là con mắt Thái Lan :iconmingplz: 
Reply
:iconmirromiro:
mirromiro Featured By Owner Aug 2, 2013
Um Phải co gang lai thoi
U cam on Ba :iconloveloveplz:
Reply
:iconvn4eyedgirl:
vn4eyedgirl Featured By Owner Aug 1, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Loli shota ka :iconnbplz:
Reply
:iconmirromiro:
mirromiro Featured By Owner Aug 1, 2013
Vang loli shota :iconmingplz:
Reply
:iconresidentevilfan97:
ResidentEvilFan97 Featured By Owner Jul 29, 2013  Hobbyist General Artist
cute.
Reply
:iconmirromiro:
mirromiro Featured By Owner Jul 29, 2013
Thanks
Reply
:iconresidentevilfan97:
ResidentEvilFan97 Featured By Owner Jul 29, 2013  Hobbyist General Artist
your welcome.
Reply
:iconask-chibi-s-vietnam:
Ask-Chibi-S-Vietnam Featured By Owner Jul 28, 2013
Kawaii-desu!!! Mommy Vietnam-chan with step-daddy Thai.
Reply
:iconhetaria-wa-sugoidesu:
Hetaria-wa-sugoidesu Featured By Owner Jul 28, 2013  Hobbyist Traditional Artist
This is so cute!!
Reply
:iconmirromiro:
mirromiro Featured By Owner Jul 28, 2013
:iconletmehugyouplz:

Reply
:iconhetaria-wa-sugoidesu:
Hetaria-wa-sugoidesu Featured By Owner Jul 28, 2013  Hobbyist Traditional Artist
You're welcome! ^-^
Reply
Add a Comment:
 
×

Details

Submitted on
July 28, 2013
Image Size
198 KB
Resolution
738×960
Link
Thumb

Stats

Views
211
Favourites
14 (who?)
Comments
13
×